Home
S J A N
Massage behandeling
S.T.E.R. - therapie
Magnetiseren
Voor Welke Klachten
Natuurgeneeskunde
Werkwijze
Tarieven
Contact
Contactformulier
Cadeau bonnen
Interessante links

 

W e r k w i j z e 

In de Natuurgeneeskundige praktijk Sjan doorloopt u de volgende stappen:

Anamnese 

Deze uitgebreide intake gesprek is nodig om meer informatie te verkrijgen over u, uw lichamelijke klacht(en), eventueel uw medicijnen gebruik en de elementen die een rol in het ontstaan van de klacht(en) hebben gespeeld.

Onderzoek

Hier wordt uw huidige toestand in beeld gebracht.

Behandelplan

Dit is maatwerk, waarbij er een helder en duidelijk overzicht van de elementen uit de anamnese en de onderzoeken in een plan van aanpak (samen met u) wordt gemaakt.

Behandelingen

De behandelingen waarin de verschillende werkvormen kan worden toegepast of worden gecombineerd, met een op maat bepaalde behandelfrequentie en - tijdsduur.

Evaluatie

Er vindt altijd een evaluatie plaats, waarin uw beleving en uw verwachtingen worden besproken.

 

Top
Sjan | info@sjan-peter.nl